Rynek

Koncepcja "rynku sprzedaży" jest dobrze znana jakospecjaliści w dziedzinie ekonomii, zarządzania, marketingu i zwykłych mieszkańców. Rozumiana jest jako przestrzeń gospodarcza, w której różne firmy reprezentują swoje towary i usługi, a konsumenci mają możliwość ich wyboru i, w razie potrzeby, zakupu.

W zależności od rodzaju produktu i charakteru popytu, który określa popyt na niego, rynek może być:

 1. Konsument.
 2. Przedsiębiorstwa.
 3. Instytucje państwowe.
 4. Sprzedawcy pośredni.

W ujęciu terytorialnym rynki sprzedaży dzielą się na:

 1. Świat.
 2. Narodowy.
 3. Regionalna.
 4. Strefa.
 5. Zewnętrzny.
 6. Wewnętrzny.

W zależności od tego, czy istnieje konkurencja na rynku, czy nie, są one podzielone:

 1. Monopolistyczny.
 2. Oligopolic.
 3. Konkurencyjne.

Rynek każdego produktu jest podzielony na czterysegment. Pierwszy obejmie konsumentów, którzy regularnie kupują ten produkt lub usługę. Do drugiej - konsumentów nabywających podobny produkt lub usługę od konkurencyjnej firmy. Trzeci segment obejmuje konsumentów, którzy wiedzą o produkcie, ale z jakiegoś powodu go nie kupują. I do czwartego segmentu - konsumentów, którzy nie mają żadnych informacji o produkcie.

Każdy producent firmy (sprzedawca) szukasprzedawaj swój produkt i osiągaj zyski. Aby to osiągnąć, konieczne jest przyciągnięcie nowych klientów, utrzymanie zainteresowania starymi i na różne sposoby w celu stymulowania sprzedaży. Do tych celów prowadzi się badania rynkowe.

Jak analizować rynek sprzedaży i do czego służy?Czy potrzebujesz? Takie badania są prowadzone przede wszystkim w przypadku, gdy firma producencka zamierza wycofać swoje towary na nowy rynek. Jednocześnie dane z poprzednich 5 lat są dokładnie badane dla każdego rodzaju towarów będących przedmiotem zainteresowania. Zwróć uwagę na następujące kwestie:

 1. Na którym konkretnym etapie cyklu życia jest obecnie produkt.
 2. Zasięg terytorialny. W przypadku dużych grup towarowych potrzebny jest na przykład rynek zewnętrzny lub światowy.
 3. Obecność potencjalnych i rzeczywistych konkurentów. Określono ich możliwości finansowe, mocne i słabe strony, strategie, cele, jakość produktu, politykę cenową itp.

Dzięki analizie rynku sprzedaży możesz wybrać najbardziej dochodową linię postępowania w stosunku do konkurencji. Przewiduj ich działania i przyciągnij klientów.

Istnieją następujące metody analizy rynku:

 1. Ogólna analiza rany, jej skali, pozycjiokreślone przedsiębiorstwo, oszacowanie popytu itp. Uzyskane wskaźniki można usystematyzować na kilka sposobów: tablice analityczne, mapy pozycji, obliczanie wskaźników za pomocą szeregów czasowych.
 2. Analiza danych według klas. W tym przypadku wszystkie dane są podzielone na ważne i nieistotne dla każdego produktu.
 3. Hipotezy, wypowiedzi ekspertów.

Studiując rynek sprzedaży, z reguły stosowana jest tylko jedna metoda. Wybór zależy od celu analizy. Zestaw niezbędnych danych jest określany i sposób, w jaki będą one najdokładniej zbadane.

Uzyskane wyniki należy uwzględnić wagregatu. W przeciwnym razie może powstać błędna opinia. Należy również pamiętać, że sytuacja na rynku ciągle się zmienia (popyt, konkurencja, liczba ludności itp.). W związku z tym dla wskaźników będących przedmiotem zainteresowania należy stale obserwować.

Poprawnie ocenić sytuację na rynku, używająctylko liczby, czasem dość trudne. W związku z tym stosowane są inne metody. Na przykład kwestionowanie lub kwestionowanie populacji, bezpośrednia komunikacja, imprezy masowe itp.

Niemal wszystkie badaniaprzedsiębiorstwo. Jednak wiele osób się tam zatrzymuje. Bardzo ważne jest zastosowanie wyników w praktyce. Tylko w tym przypadku udana produkcja i sprzedaż towarów zakończy się sukcesem.