Style przywództwa

Charakterystyczne cechy przywódców stały się szczegółowe.studiował w XX wieku. Dlaczego jedna osoba może prowadzić ludzi, a druga nie? To pytanie niepokoi teraz naukowców. Aby szczegółowo zrozumieć problem, przeprowadzono wiele obszernych badań. Eksperci postanowili zidentyfikować charakterystyczne cechy behawioralne liderów. Jednak wyniki były mieszane.

Jest to całkiem naturalne, ponieważ liderzy znaczącoróżnią się one od siebie zarówno pod względem charakteru, jak i stylu zarządzania. Następnie badacze wyznaczyli inny cel. Zdecydowali się na określenie stylów przywództwa oraz ich zalet i wad. Rozważmy bardziej szczegółowo wyniki badań.

Istnieją dwa główne typy liderów -autorytarny i demokratyczny. W pierwszym przypadku główną cechą lidera jest to, że kładzie nacisk na najbardziej podstawowe potrzeby ludzi. Oznacza to, że lider nie wierzy w możliwość zainteresowania pracą, ale wpływa na podwładnych za pomocą pieniędzy. W tym przypadku moc jest skoncentrowana w rękach jednej osoby. Głowa wymaga od podwładnych pełnego posłuszeństwa i niekwestionowanej realizacji instrukcji.

Style przywództwa obejmują równieżprzeciwieństwo autokraty. Demokratyczny lider wpływa na najwyższe potrzeby ludzi. Oznacza to, że wierzy w naturalną ciekawość i zainteresowanie pracą. Demokratyczny lider motywuje osobę z możliwością uzyskania samorealizacji, zapewnia pełną inicjatywę, wspiera inicjatywę pracowników. W tym przypadku władza w organizacji jest zdecentralizowana.

Style przywództwa są również podzielone na dwa.dodatkowe kategorie. Życzliwy autorytarny przywódca bierze całą moc w swoje ręce i motywuje pracowników motywacją pieniężną. Jednak w tym przypadku lider zapewnia swoim podwładnym ograniczoną autonomię i ufa im w podejmowaniu pewnych decyzji.

Istnieje również styl doradczy.przywództwo. Przywódca przejmuje wszystkie najważniejsze kwestie strategiczne, pozostawiając podwładnym rozwiązanie zadań taktycznych. Władza w organizacji, w tym przypadku, jest częściowo zdecentralizowana.

Teraz znasz wszystkie główne style przywództwa. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. W niektórych okresach organizacja będzie idealnie autorytarna, aw niektórych będzie wymagała demokracji.

Taki obszerny temat, jak przywództwo i styl.zarządzanie, będzie niekompletne bez uwzględnienia tej kwestii w polityce, ponieważ to właśnie tam główna siła jest skoncentrowana. Rozważ to pytanie bardziej szczegółowo. Wyróżnia się tu również cztery typy liderów, ale ich charakterystyczne cechy są bardziej rozległe i złożone niż w klasyfikacji wariantów szefów organizacji. Nie jest to zaskakujące, ponieważ nie każdy może poprowadzić szerokie masy.

Jakie są style przywództwa politycznego? Zastanów się nad najnowszą klasyfikacją. Nosicielem standardu jest osoba, która przede wszystkim motywuje ludzi. Chcę się z nim identyfikować, ponieważ taki polityk jest obdarzony umiejętnością przyciągania i rozkoszy. Jest to ideał, z którego miliony biorą przykład.

Przywódcą sługi jest osoba, która kierujewszystkie ich wysiłki na potrzeby społeczne obywateli. Stara się pomagać ludziom w praktycznych działaniach, prawdziwych czynach. Pracuje w imieniu swoich wyborców, starając się poznać wszystkie ich potrzeby.

Lider przedsiębiorcy to polityk, który wie, jak umiejętnie przekazać obywatelom wszystkie swoje strategiczne plany i koncepcje. Przekonuje, przyciąga uwagę do siebie, ma dar sugestii.

Przywódca strażaka jest przede wszystkim taktykiem, który doskonale wie, jak rozwiązywać konkretne zadania. Łatwo radzi sobie z najbardziej "palącymi" problemami i palącymi problemami.