Rak sromu: zdjęcia, objawy, etapy, metody leczenia, prognozy, recenzje

Czym jest ta patologia? Czy to jest niebezpieczne i uleczalne? Są to częste pytania. Omówimy je szczegółowo w tym artykule. raka sromu jest nowotworem złośliwym, który występuje na zewnątrz skóry i błon śluzowych narządów płciowych. Każdego roku, eksperci zidentyfikować ponad cztery tysiące pacjentów, którzy są chorzy z chorobą. Początek śmierci w ciągu roku, pomimo pomocy pod warunkiem, obserwuje się u co piątego pacjenta. Tak wysoka śmiertelność związana z faktem, że pacjenci nie zajęcia długiej sztukę. Konsekwencje takiej postawy wobec zdrowia, niestety rozczarowujące. W końcu, obojętność ludzi jest fakt, że początkowo choroba resekcji jest nieuleczalna.

leczenie raka sromu

Informacje ogólne

Zapadalność na raka sromu w naszym krajuwynosi około pięciu procent. Epidemiologia pokazuje, że częstość występowania chorób w krajach rozwijających się jest wyższa niż w pozostałych częściach świata. Co do Azjatów, ich zapadalność nie przekracza półtora procent.

W grupie ryzyka są często osoby starsze,które są starsze niż sześćdziesiąt pięć lat, ponieważ w tym wieku hormonalne tło u kobiet ulega znacznym zmianom. Rak płaskonabłonkowy sromu rzadko może rozwinąć się u młodzieży lub kobiet płodnych. Jeśli weźmiemy pod uwagę wiek pacjentów, możemy przyjąć założenie, że złośliwość pojawia się na tle zwyrodnienia degeneracyjnego spowodowanego starzeniem. Z różnych powodów starsze osoby coraz rzadziej zwracają się do ginekologów, co prowadzi do lekceważenia patologii.

Dla okolicznych osób, raka sromu (zdjęcie zobraz dotkniętych obszarów przedstawiono w artykule) nie jest zakaźny. Nie można zarażać go metodą powietrzną, ale istnieją pewne zakaźne patologie, które przyczyniają się do jej powstawania, na przykład wirusa brodawczaka ludzkiego lub AIDS.

Rodzaje raka

Wyróżnia się następujące odmiany raka sromu,które opierają się na jego strukturze histologicznej, a ponadto kierunku wzrostu i innych cechach. Tak więc obraz cytologiczny pozwala nam rozróżnić następujące typy tej choroby:

 • Postać płaskonabłonkowa.
 • Podstawowa odmiana komórek.
 • Obecność czerniaka.
 • Rozwój choroby Pageta.
 • Pojawienie się gruczolakoraka.
 • Pojawienie się raka Bartholina.
rak sromu

Dzisiaj jest rak płaskonabłonkowyosiemdziesiąt procent wszystkich przypadków, a inne gatunki są znacznie mniej powszechne. Zgodnie z kryterium kierunku kiełkowania patologii wyróżnia się formy egzofityczne i endofityczne. Klasyfikacja międzynarodowa pokazuje przewagę tego procesu i bierze pod uwagę:

 • Rozmiar pierwotnego guza.
 • Stopień uszkodzenia węzłów chłonnych.
 • Obecność przerzutów.

Objawy i oznaki patologii

We wczesnych stadiach raka sromu występują oczywiste dolegliwości.pacjenci mogą być całkowicie nieobecni. Czasami prekursorami rozwoju takiej patologii są leukoplakia wraz z Kraurosis i porostami twardzinowymi. Często pierwszy etap choroby przebiega bezobjawowo.

Początkowym objawem raka sromu jestuczucie swędzenia z dyskomfortem lub pieczeniem w drogach rodnych. Ból z reguły pojawia się później. Zewnętrznie, pierwsze zmiany bez badania mogą być trudne do wykrycia, ale czasami można zauważyć, że guz pojawił się w okolicy pachwinowej w postaci powiększonego węzła chłonnego, który nie boli.

Podstawowymi widocznymi przejawami są plamy.na błonach śluzowych, które są łatwe do wykrycia: wystarczy dokładnie zbadać srom. Niestety odbywa się to za późno. Takie plamki mają białawo-szarawe zabarwienie. Podobne objawy obserwuje się na tle leukoplakii.

Charakterystyczne objawy raka sromu zwzrost egzofityczny to pojawienie się stanu zapalnego, owrzodzenie, a ponadto ropne, krwawe wydzielanie, które wskazuje, że rozpoczął się rozpad nowotworu. Kiełkowanie endofityczne charakteryzuje się obrzękiem wraz z pieczęciami i infiltracją. Późniejsze objawy to osłabienie, zmęczenie i niska temperatura. Na etapie końcowym objawy postępują szybko, co zwykle wyraża się w ciężkim wyczerpaniu. Może również występować szybka utrata masy ciała i słabe tętno wypełniające z dusznością przy najmniejszym wysiłku. W rezultacie najczęściej występuje śmierć.

Możesz zobaczyć objawy raka sromu na zdjęciu przedstawionym w artykule.

Zdjęcie raka sromu

Główne powody

Etiologia z głównymi przyczynamita patologia do końca nie została jeszcze zbadana. To prawda, że ​​papillomatoza występuje u 50% pacjentów na ciele. Jego patogenem jest wirus brodawczaka. Może być transmitowany przez kontakt lub gospodarstwo domowe. Istnieją szczepy, które powodują powstawanie brodawek i brodawek o wysokim stopniu rakotwórczości. Często patologia ta zaczyna się od pojawienia się wzrostu brodawczaka. Penetrując do nabłonka, wirus zmienia strukturę ludzkiego DNA, co może powodować dysplazję wraz z przyspieszeniem podziału. Powaga tego problemu polega na tym, że w przypadku wykrycia raka sromu u młodej kobiety, wirus brodawczaka jest wykrywany z prawdopodobieństwem osiemdziesięciu procent. Dzisiaj zarażają ponad dziewięćdziesiąt procent całej populacji Ziemi.

Często rak sromu może być przenoszony przezdziedziczenie. Wrodzone predyspozycje odnotowano w trzydziestu procentach przypadków. Jest to tak zwana neoplazja typu śródnabłonkowego. Gen, który go prowokuje, nie został jeszcze zidentyfikowany. Psychosomatyka wyjaśnia, że ​​nowotwory złośliwe powstają w wyniku doświadczeń psychicznych, które często są nieświadome. Mogą również powstać z braku uwagi lub miłości. Tak więc, zgodnie z niektórymi naukami, procesy onkologiczne mogą powodować nienawiść z urazą, gniewem i zazdrością innych ludzi.

Etapy raka sromu

W leczeniu tej choroby kluczową rolę odgrywa prewalencja nowotworu. Wyróżnia się następujące etapy:

 • Poziom zerowy patologii charakteryzuje się tylko zmianami nabłonka.
 • W pierwszym etapie wielkość guza nie przekracza dwóch centymetrów i nie wykracza poza granice samego sromu.
 • W drugim etapie rozmiar guza zaczyna już przekraczać dwa centymetry.
 • Trzeci etap charakteryzuje się kiełkowaniem guza w sąsiednich tkankach, na przykład w obszarze pochwy lub odbytu, obserwuje się między innymi jednostronne uszkodzenie węzłów chłonnych.
 • W czwartym etapie nowotwór może wyrosnąć na inne narządy, a ponadto na kości. W tym samym czasie można zauważyć węzły chłonne dotknięte przerzutami z dwóch stron.

Na wczesnym etapie, z zastrzeżeniem terminówleczenie przeżycia pacjentów wynosi dziewięćdziesiąt osiem procent. Należy zauważyć, że nowotwór może rozprzestrzenić się w organizmie w ciągu kilku miesięcy. Lekarze często wykrywają odległe przerzuty w okolicy płuc. Niestety, ostatni etap prawie nie podlega żadnemu leczeniu, w tym przypadku siła lekarzy jest skierowana tylko na złagodzenie stanu chorego.

Jak rozpoznać objawy raka sromu?

chemioterapia raka sromu

Diagnozowanie

Anamneza, a także badanie pacjentów,determinowana przez ogólną dynamikę procesów patologicznych wraz z przebiegiem choroby i łagodnym charakterem edukacji. W przypadku podejrzenia raka sromu, badanie przeprowadzane w celu wyjaśnienia diagnozy będzie obejmować następujące procedury:

 • Przeprowadzanie egzaminu miednicy, który raportuje zmiany zewnętrzne.
 • Wdrożenie badania palpacyjnego z definicją powiększonych pachwinowych, a dodatkowo węzłów chłonnych kości udowej.
 • Wykonaj kolposkopię w celu określenia kiełkowania nowotworu.
 • Vulvoscopy, która pomaga sprawdzić zmodyfikowane komórki pod kątem obecności dysplazji.
 • Wykonaj cytologię rozmazu wraz z wykonaniem testu PAP lub sprawdzeniem obecności komórek nowotworowych wraz z opisem ich struktury.
 • Biopsja i badanie histologiczne.
 • Wykonanie USG miednicy, a dodatkowo węzłów chłonnych, co pozwala zidentyfikować przerzuty.

Kiedy rak sromu zaczyna się dawać przerzuty do sąsiednich obszarów, diagnoza składa się z następujących procedur:

 • Przeprowadzić badanie doodbytnicze palca.
 • RTG płuc.
 • Wykonanie urethroscopy.
 • Prowadzenie komputerowego i rezonansu magnetycznego, które z kolei pozwala na identyfikację odległych przerzutów.

Wnioski z bezpośrednim rokowaniem chorobyzależy od kombinacji objawów i danych z badań klinicznych. Ponadto konieczne jest uwzględnienie czasu trwania patologii wraz z ogólnym stanem zdrowia pacjenta.

Jak leczy się raka sromu?

objawy raka sromu

Leczenie choroby

Dolegliwość jest wyjątkowo niebezpieczna, ale można ją leczyć.choroby, jednak podlega wykryciu na wczesnym etapie. W przypadku nieleczenia się patologii będzie to śmiertelne. Należy zauważyć, że śmierć w zaniedbaniu tej choroby może nastąpić w ciągu roku.

Szansa na przetrwanie, a poza tym przestać działaćrozwój nowotworu występuje w przypadku, gdy dana osoba nie rozpoczynać dolegliwości, ale do lekarza w celu odpowiedniej opieki medycznej. W żadnym wypadku nie powinieneś próbować pozbyć się choroby samodzielnie, brać środków przeciwbólowych lub szukać skutecznych lekarstw w recepturach oferowanych przez tradycyjną medycynę. W takiej sytuacji należy zapewnić wyłącznie kompetentną opiekę medyczną wykwalifikowanych specjalistów. Leczenie raka sromu powinno być kompleksowe.

Uzdrawiaj i pokonuj pomoc patologicznąnowoczesne osiągnięcia w takich dziedzinach, jak ginekologia, chirurgia i onkologia. Taktyka leczenia jest terapią skojarzoną, która pomoże spowolnić tempo rozwoju raka, umożliwiając organizmowi powrót do zdrowia, a ponadto przedłuża życie. Tak więc leczenie obejmuje następujące aspekty:

 • Wykonanie ablacji chirurgicznej i przerzutów.
 • Chemioterapia za pomocą cytostatyków.
 • Prowadzenie radioterapii.
 • Przyjmowanie środków przeciwbólowych.

Odzyskiwanie pacjentów przychodzi bezpośredniopo operacji na raka sromu, w którym narząd usuwa się za pomocą regionalnych węzłów chłonnych. Czasami mówimy tylko o remisji klinicznej. Nawroty po operacjach zwykle występują w siedmiu procentach przypadków. Termin ich pojawienia się nie może być w żaden sposób przewidziany, ale czasami lekarze muszą ponownie operować pacjentami.

radioterapia raka sromu

Rozpoczęty, a jednak nieoperacyjny rakrównie wymaga opieki paliatywnej. Zwykle zalecana jest radioterapia, a bezpośrednie działania podejmowane przez onkologów mają na celu złagodzenie cierpienia chorego. Prowadzona jest również chemioterapia raka sromu.

Możliwe powikłania

Leczenie tej patologii, która obejmujepromieniowanie chemioterapią może powodować różne działania niepożądane oraz pogorszenie jakości życia pacjentów. Na przykład, z powodu usunięcia narządów płciowych, obrzęk nóg może wystąpić z zapaleniem i rozbieżnością szwów pooperacyjnych, jak również z gromadzeniem się płynu w obszarze dotkniętego obszaru.

Negatywne konsekwencje operacyjne mogąwystępuje również, gdy uszkodzone są nerwy. Pacjenci mogą odczuwać drętwienie i mrowienie w uszkodzonym miejscu skóry. Ponadto szew może słabo się zagoić. W ramach profilaktyki zaleca się natłuszczenie skóry balsamem o nazwie "Vinyline". Również odpowiedni olej z rokitnika zwyczajnego. Chemioterapia i radioterapia raka sromu może powodować różne komplikacje, które obejmują następujące objawy:

 • Zmniejszenie sił odpornościowych organizmu.
 • Rozwój anemii.
 • Znaczna utrata włosów.
 • Pojawienie się zaburzeń w jelitach.
 • Obserwacja skurczu pochwy.
 • Uczucie pieczenia podczas oddawania moczu.
 • Pojawienie się ogólnego osłabienia, drażliwości, apatii i uczucia niepokoju.

Przez cały czas pooperacyjny pacjenci wymagają szczególnej uwagi w stosunku do siebie, a ponadto - pod opieką personelu klinicznego i, oczywiście, osób bliskich.

W zaawansowanych stadiach raka sromu (zdjęcia mogą być łatweznaleźć) chorzy mogą odczuwać silny dyskomfort fizyczny. W związku z tym kwestia, jak złagodzić ból, jest najpilniejsza. W pewnym momencie stosowanie nie-narkotycznych środków przeciwbólowych nie przynosi już ulgi. Pacjenci ściśle według recepty są indywidualnie przepisywani silnymi lekami, takimi jak "Buprenorfina" lub "Morfina".

Leki przeciwbólowe mogą powodowaćpewne uzależnienie z niektórymi skutkami ubocznymi, takimi jak zmętnienie świadomości, zawroty głowy, nudności, obniżenie ciśnienia krwi, suchość w ustach i silne uczucie pragnienia

Jak wygląda rak sromu, nie wszyscy wiedzą.

jak wygląda rak sromu

Jak realistyczne jest zajście w ciążę po patologii?

To pytanie jest jeszcze dzisiajniedostatecznie zbadane, ponieważ choroba ta rzadko występuje u kobiet w wieku rozrodczym. Ta patologia jest bardziej tak zwana "starczą" chorobą.

Jednak większość lekarzy uważa, żeciążę można zaplanować dopiero po ukończeniu pełnego cyklu złożonej terapii, a ponadto po zakończeniu okresu rehabilitacji. W związku z tym okres rekonwalescencji jest dość długi i wynosi od trzech do pięciu lat. Przed planowaniem ciąży kobiety powinny przejść pełne badanie, głównie u ginekologa, a także onkologa z genetykiem. Jest to wymagane w celu wykrycia ukrytych czynników, które mogą zaszkodzić dziecku lub spowodować nawrót patologii.

W rzadkich przypadkach może to być patologiazdiagnozowana w czasie ciąży. W takich sytuacjach nie można odmówić wykonania chemioterapii. Ta metoda leczenia nie ma żadnego negatywnego wpływu na dalszy rozwój płodu.

Środki zapobiegawcze

Jak możesz zapobiec tej poważnej chorobiei walczyć z nim? Zapobieganie rakowi pomaga uniknąć ekspozycji na szkodliwe czynniki, broniąc się przed nimi. Aby zapobiec pojawieniu się raka sromu, lekarze zalecają wyeliminowanie lub przynajmniej zmniejszenie działania niebezpiecznych czynników, a ponadto, w odpowiednim czasie, leczenia chorób współistniejących. Przede wszystkim musisz rzucić palenie, pozbyć się nadwagi, unikać dostania się do organizmu wszelkiego rodzaju substancji rakotwórczych. Ponadto niemożliwe jest zapobieganie naruszeniom poziomów hormonów i rozwojowi problemów z naczyniami krwionośnymi. Oto również zalecenia, które pomagają w zapobieganiu raka sromu:

 • Zapewnienie ciału odpowiedniego snu.
 • Zdrowy styl życia i reżim normalnego dnia.
 • Prawidłowe odżywianie, wraz z regularnymi kontrolami.

W leczeniu tej choroby powinno być na początkowym etapie. Pozbycie się go będzie łatwiejsze i skuteczniejsze. W związku z tym każda kobieta po pięćdziesięciu latach powinna odwiedzać ginekologa dwa razy w roku.

Jakie są prognozy dotyczące raka sromu?

Oczekiwana długość życia i prognozy

Przetrwanie pacjentów operatywnych, którzy nie sąmieć zmiany w węzłach chłonnych, zwykle do dziewięćdziesięciu procent. W przypadku, gdy węzły chłonne były zaangażowane w proces patologiczny, wskaźnik przeżycia zmniejszył się do pięćdziesięciu procent.

Recenzje raka sromu

Najczęściej opinie na temat tego leczeniapatologie opuszczają córkę chorych matek, które zmagają się z rakiem. Jak każdy inny nowotwór, ten formularz jest skutecznie leczony tylko na początkowym etapie, bezpośrednio po operacji, co jest zgłaszane w komentarzach. Po leczeniu kobiety mogą rozwinąć różne powikłania w postaci anemii, utraty włosów, uczucia osłabienia i szybkiego zmęczenia.

W naszym kraju rak sromu cierpi około pięciuprocent kobiet. W związku z tym niezwykle ważne jest regularne badanie ginekologa, aby uniknąć rozwoju tak groźnej patologii. Ponadto nie należy zaniedbać właściwego odżywiania, zdrowego stylu życia i szacunku dla normalnych wzorców snu. Kobieta jest zobowiązana dbać o swoje zdrowie nie tylko w młodości, ale przez całe życie.